ICC-NYTT 2011:1 Om val av tillämplig lag

I senaste numret av ICC:s (Internationella handelskammarens) nyhetsbrev ICC-nytt, redogör Jon Kihlman för sin syn på hur parter i internationella avtal bör förhålla sig till valet av tillämplig lag. Artikeln finns även som pdf pdf.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Global sourcing och juridik

Global sourcing innebär att man har – eller åtminstone är beredd att ha – leverantörer från hela världen. Det ställer en del juridiska krav som annars inte aktualiseras. Det gäller inte minst frågan om vilket lands lag som skall tillämpas. Jon Kihlman behandlar juridiska aspekter på global sourcing i Inköp & logistik pdf nr 4 / 2008.

 

 

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Principles of European Contract Law

Principles of European Contract Law – eller PECL – är en samling avtalsrättsliga principer som är tänkta att utgöra grund för en gemensam europeisk avtalsrätt. Jon Kihlman recenserade den andra utgåvan av PECL i Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Tillämplig lag för internationella avtal

Valet av tillämplig lag är centralt i internationella avtal. Det står i allmänhet mellan lagen i säljarens land och lagen i köparens land. När parterna inte kan enas, väljer de ibland lagen i ett tredje land eller emellanåt ett neutralt instrument såsom pdf CISG eller pdf Unidroit Principles.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com